Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Coronavirus / COVID-19 og gør, hvad vi kan for at undgå spredning:
- Vi tjekker løbende, om vores medarbejdere er smittet
- Vi sender kun konsulenter der ikke udviser symptomer på smitte.
- Vi tilbyder, at konsulenter kun sendes til samme kunde. Læs mere her
Vi er klar til at stille op, hvor det måtte behøves.
Kontakt os på +45 6014 1111eller vikar@pareta.dk
Vi har åbent alle dage kl. 06-24 (telefonsvarer mellem 00-06).

Indsatser til børn og unge

Indsatser til børn og unge.

Vi tilbyder kontaktperson, pædagogisk støtte i eget hjem og familiebehandling iht. serviceloven.

Familien er som udgangspunkt den ramme, som skal sikre børn og unges tryghed, trivsel og udvikling.
Derfor kan det påvirke alle familiemedlemmer, hvis der f.eks. er psykiske lidelser, misbrug eller svære
sociale problemer i familien. Men den rette sociale indsats kan være med til at vende en skæv udvikling og
understøtte barnet, den unge og familien i at finde en ny vej mod en bedre fremtid.

Pareta tilbyder børn, unge og familier:

  • Praktisk, pædagogisk støtte i hjemmet – f.eks. til at skabe eller genskabe gode rutiner i hverdagen.
  • Hjælp fra kontaktperson – en tydelig rollemodel, som giver struktur og retning i familiens eller den unges liv.
  • Familiebehandling – som gennem samtale og observationer indkredser familiens udfordringer,
    rådgiver og støtter op om at skabe positive forandringer.

Formålet er at hjælpe familien, barnet eller den unge med at skabe stabilitet, trivsel og positiv udvikling.

Alle indsatser tager udgangspunkt i en konkret vurdering af den enkelte og familiens behov, og afsættet er
altid de ønsker og ressourcer, som allerede findes i familien eller barnet/den unge.
Pareta arbejder altid med afsæt i klare og tydelige mål for alle indsatser, og systematisk evaluering og
tilbagemelding om effekten er en fast del af arbejdsgangen. Et af vores mål er at skabe den udvikling, der
betyder, at graden af støtte kan nedtrappes.

Pareta – tre virksomheder i én

Virksomheden Pareta blev startet op i 2007 – i første omgang udelukkende som et vikarbureau med fokus
på det socialpædagogiske område.
Det stod dog hurtigt klart, at en del kunder også efterspurgte mere vidtrækkende hjælp til socialt og
psykiatrisk projektarbejde. Derfor valgte Pareta at etablere et tværfagligt team, som hurtigt kan træde til –
f.eks. ved akut behov for at etablere en særforanstaltning.
Herfra blev afdelingen Pareta Social udviklet til det, den er i dag, hvor vi både tilbyder forskellige former for
mentorstøtte og løser en lang række andre socialpædagogiske opgaver i henhold til serviceloven. Vi er åbne over for alle typer af opgaver inden for det socialpædagogiske område.
I 2010 etablerede Pareta endnu en specialiseret enhed med fokus på fjernskrivning – dvs. hjælp til
lægesekretæropgaver.
I dag består Pareta af tre afdelinger:

  • Pareta Vikar
  • Pareta Social
  • Pareta Fjernskrivning

Alle tre afdelinger har base og samlet sekretariat i Hørsholm, men tager i mod opgaver fra hele landet.
Læs mere om Pareta og vores værdigrundlag under menupunktet Om Pareta

Pædagogik og metoder

Hos Pareta er borgeren i fokus. Det sikrer vi gennem evidensbaserede arbejdsmetoder og løbende
opkvalificering af vores medarbejdere.
I Pareta tror vi på, at al succes med socialpædagogiske og psykiatriske indsatser starter med dem, det hele
handler om. Borgerne. Derfor går vi til alle opgaver ud fra en individuel vurdering af, hvilke ressourcer,
behov og ønsker modtageren af indsatsen har.
For få opnå den højest mulige kvalitet i indsatsen, arbejder vi altid videns- og evidensbaseret. Og vi
arbejder løbende på at videreudvikle og implementere nye metoder på baggrund af viden om målgrupper,
metoder og effekt.
Vi har eksempelvis ofte anvendt Brøset Violence Checklist og lignende dokumentations- og
evalueringsredskaber til at indsamle kvalitativ og statistisk feedback, så vi løbende kan optimere både den
pædagogiske tilgang og evt. også den medicinske behandling.

Det betyder, at vi oplever en høj succesrate i forhold til at forbedre den enkelte borgers trivsel og
kompetenceniveau. Vi arbejder med dynamiske borgerprofiler og projekthåndbøger, der nøje beskriver
borgerens ressourcer, behov og udfordringer – og giver et solidt grundlag for efterfølgende tiltag.
En afgørende forudsætning for succesen med vores arbejde er, at vores medarbejdere løbende bliver
undervist i metoder og dokumentationsprocedurer. Undervisningen bliver af varetaget af Paretas psykolog,
fysioterapeut, pædagogiske konsulent og psykiatriske sygeplejersker.

Referencer

Paretas mål er at gøre en mærkbar, positiv forskel for alle de mennesker, vi arbejder sammen med. Her
fortæller en håndfuld af dem, hvordan de har oplevet vores indsats.
Lene Meilhac, mor til søn med ADHD og Asperger syndrom
Ishøj Kommune
”Nu har konsulenten fra Pareta været hos os i fire måneder, og allerede inden for én måned kom der ro på
vores pubertetsdreng, og dermed blev vores liv med ét meget roligere, end vi havde kunnet huske i lang
tid.”

Jane Jørgensen, sagsbehandler
Ishøj Kommune
”Pareta blev ansat til en opgave, der har ændret sig meget med tiden, men Paretas konsulent har med stor
tilfredshed udvist stor fleksibilitet og kreativitet. Konsulenten opleves engageret, og familien har udtrykt, at
det er den eneste foranstaltning, der har virket for dem.”

Tina Pensdorf, viceforstander, Helhedstilbuddet Blindenetværket
Gentofte kommune
”I Blindenetværket fik en borger i 2010 en akut psykisk sygdom, som krævede hurtig og professionel
handling. I den forbindelse fik vi etableret kontakt til Pareta. Vi indgik en aftale om et tæt samarbejde med
Pareta; et samarbejde som både jeg og resten af organisationen stadig sætter meget højt.
Pareta er en faglig og professionel samarbejdspartner, som man kan regne med. Der er handling bag ord
samt god, nem og hurtig respons på telefon og mail. Derudover er Pareta imødekommende overfor idéer,
særlige forventninger og behov, ligesom erfaringsudveksling med udvikling for øje falder helt naturligt.”

Læs mere om det samarbejdet mellem Pareta og Helhedstilbuddet Blindenetværket i artiklen Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere fra DI Service, juni 2019.

Kontakt os

Kontakt
Ring eller skriv til vores sekretariat og hør mere om, hvad Pareta Social kan tilbyde.
Telefon: 60 14 11 11

Telefontid: 06-24 alle dage – telefonsvareren aflyttes hver morgen.
E-mail: vikar@pareta.dk
Vi træder til ved akut behov inden for 24 timer!