Vi følger nøje Sundhedsstyrelsens anbefalinger om Coronavirus / COVID-19 og gør, hvad vi kan for at undgå spredning:
- Vi tjekker løbende, om vores medarbejdere er smittet
- Vi sender kun konsulenter der ikke udviser symptomer på smitte.
- Vi tilbyder, at konsulenter kun sendes til samme kunde. Læs mere her
Vi er klar til at stille op, hvor det måtte behøves.
Kontakt os på +45 6014 1111eller vikar@pareta.dk
Vi har åbent alle dage kl. 06-24 (telefonsvarer mellem 00-06).

Om Pareta

Om Pareta

Pareta – det handler om mennesker

Pareta er en privat servicevirksomhed med speciale i socialpædagogiske, psykiatriske og sundhedsfaglige
indsatser. Vi arbejder både med børn, unge, voksne og familier – og altid ud fra vores tre kerneværdier:

 • Stabilitet
 • Vi vægter god koordination og kommunikation meget høj i forbindelse med alle indsatser. Det er
  vores mål, at alle involverede parter oplever tryghed, kvalitet, kontinuitet og stabilitet fra start til
  slut i forløbet. Vi kan tilbyde at løse opgaver i alle døgnets timer året rundt.
 • Faglighed
 • Vores medarbejdere er nøje udvalgt efter deres individuelle faglige kvalifikationer, og vi sætter dem sammen i specialiserede tværfaglige teams. Det betyder, at vi kan løse en bred vifte af opgaver på et højt fagligt niveau.
 • Menneskelighed
 • Alle sociale indsatser handler i bund og grund om mennesker. I Pareta har vi et anerkendende menneskesyn, og vi ønsker at skabe en positiv forskel for alle de mennesker, vi arbejder med og for.

Klare mål og løbende evaluering af alle indsatser en fast del af arbejdsgangene hos Pareta, så den enkelte indsats omfang og varighed løbende kan tilpasses det reelle behov.

Pareta – altid ordnede forhold
Pareta er medlem af Dansk Industri (DI) og Vikarbranchen under DI Service. Vi deltager aktivt i DI’s
indsatser for at professionalisere private leverandørers samarbejde med det offentlige og for at sikre fair
behandling af vikarer og konsulenter i Danmark.
Via DI har Pareta tiltrådt en række overenskomster og indgået virksomhedsoverenskomst med SL i forhold
til levering af socialpædagogiske ydelser.

Ledelse
Jacob Kølle Christensen
Direktør, Pareta
jkc@pareta.dk

Jacob startede Pareta op i 2007 og har udover sit ledelsesarbejde deltaget en årrække i
DI’s indsatser for at professionalisere vikarmarkedet og sikre fair behandling af vikarer i
Danmark. Jacob sidder i dag som næstformand i Vikarbranchens bestyrelse og bestrider
også en bestyrelsespost i DI Service.

Caspar Bengstson
Daglige leder, Pareta Social
cb@pareta.dk

Caspar har haft ansvaret for socialpædagogiske indsatser i Pareta Social siden 2014.
Caspar er uddannet socialpædagog og over 20 års erfaring indenfor det specialiserede socialområde. Han har ledelseserfaring fra forskellige organisationer såsom Den Sociale Udviklingsfond og Københavns Kommune, hvor han har opstartet Botilbud og Mentorordninger. Ud over en årrække som forstander, har han også beskæftiget sin som pædagogisk konsulent.

Pareta – tre virksomheder i én

Virksomheden Pareta blev startet op i 2007 – i første omgang udelukkende som et vikarbureau med fokus
på det socialpædagogiske område.
Det stod dog hurtigt klart, at en del kunder også efterspurgte mere vidtrækkende hjælp til socialt og
psykiatrisk projektarbejde. Derfor valgte Pareta at etablere et tværfagligt team, som hurtigt kan træde til –
f.eks. ved akut behov for at etablere en særforanstaltning.
Herfra blev afdelingen Pareta Social udviklet til det, den er i dag, hvor vi både tilbyder forskellige former for
mentorstøtte og løser en lang række andre socialpædagogiske opgaver i henhold til serviceloven. Vi er åbne over for alle typer af opgaver inden for det socialpædagogiske område.
I 2010 etablerede Pareta endnu en specialiseret enhed med fokus på fjernskrivning – dvs. hjælp til
lægesekretæropgaver.
I dag består Pareta af tre afdelinger:

 • Pareta Vikar
 • Pareta Social
 • Pareta Fjernskrivning

Alle tre afdelinger har base og samlet sekretariat i Hørsholm, men tager i mod opgaver fra hele landet.
Læs mere om Pareta og vores værdigrundlag under menupunktet Om Pareta

Pædagogik og metoder

Hos Pareta er borgeren i fokus. Det sikrer vi gennem evidensbaserede arbejdsmetoder og løbende
opkvalificering af vores medarbejdere.
I Pareta tror vi på, at al succes med socialpædagogiske og psykiatriske indsatser starter med dem, det hele
handler om. Borgerne. Derfor går vi til alle opgaver ud fra en individuel vurdering af, hvilke ressourcer,
behov og ønsker modtageren af indsatsen har.
For få opnå den højest mulige kvalitet i indsatsen, arbejder vi altid videns- og evidensbaseret. Og vi
arbejder løbende på at videreudvikle og implementere nye metoder på baggrund af viden om målgrupper,
metoder og effekt.
Vi har eksempelvis ofte anvendt Brøset Violence Checklist og lignende dokumentations- og
evalueringsredskaber til at indsamle kvalitativ og statistisk feedback, så vi løbende kan optimere både den
pædagogiske tilgang og evt. også den medicinske behandling.

Det betyder, at vi oplever en høj succesrate i forhold til at forbedre den enkelte borgers trivsel og
kompetenceniveau. Vi arbejder med dynamiske borgerprofiler og projekthåndbøger, der nøje beskriver
borgerens ressourcer, behov og udfordringer – og giver et solidt grundlag for efterfølgende tiltag.
En afgørende forudsætning for succesen med vores arbejde er, at vores medarbejdere løbende bliver
undervist i metoder og dokumentationsprocedurer. Undervisningen bliver af varetaget af Paretas psykolog,
fysioterapeut, pædagogiske konsulent og psykiatriske sygeplejersker.

Referencer

Paretas mål er at gøre en mærkbar, positiv forskel for alle de mennesker, vi arbejder sammen med. Her
fortæller en håndfuld af dem, hvordan de har oplevet vores indsats.
Lene Meilhac, mor til søn med ADHD og Asperger syndrom
Ishøj Kommune
”Nu har konsulenten fra Pareta været hos os i fire måneder, og allerede inden for én måned kom der ro på
vores pubertetsdreng, og dermed blev vores liv med ét meget roligere, end vi havde kunnet huske i lang
tid.”

Jane Jørgensen, sagsbehandler
Ishøj Kommune
”Pareta blev ansat til en opgave, der har ændret sig meget med tiden, men Paretas konsulent har med stor
tilfredshed udvist stor fleksibilitet og kreativitet. Konsulenten opleves engageret, og familien har udtrykt, at
det er den eneste foranstaltning, der har virket for dem.”

Tina Pensdorf, viceforstander, Helhedstilbuddet Blindenetværket
Gentofte kommune
”I Blindenetværket fik en borger i 2010 en akut psykisk sygdom, som krævede hurtig og professionel
handling. I den forbindelse fik vi etableret kontakt til Pareta. Vi indgik en aftale om et tæt samarbejde med
Pareta; et samarbejde som både jeg og resten af organisationen stadig sætter meget højt.
Pareta er en faglig og professionel samarbejdspartner, som man kan regne med. Der er handling bag ord
samt god, nem og hurtig respons på telefon og mail. Derudover er Pareta imødekommende overfor idéer,
særlige forventninger og behov, ligesom erfaringsudveksling med udvikling for øje falder helt naturligt.”

Læs mere om det samarbejdet mellem Pareta og Helhedstilbuddet Blindenetværket i artiklen Intensiv hjælp til de mest sårbare borgere fra DI Service, juni 2019.

Presse

I Pareta lægger vi vægt på åbenhed, og vi fortæller gerne om vores arbejde – naturligvis under
hensyntagen til vores tavshedspligt og øvrige aftaler med vores kunder og de borgere, vi arbejder med.

Pressekontakten bliver varetaget af:
Jacob Kølle Christensen
Direktør i Pareta
E-mail: jkc@pareta.dk

I juni 2019 portrætterede DI Service eksempelvis Pareta i artiklen: Intensiv hjælp til de mest sårbare
borgere, der sætter fokus på virksomhedens årelange samarbejde med Helhedstilbuddet Blindenetværket i
Gentofte Kommune.

Job hos Pareta

Søg job hos Pareta

Kunne du tænke dig et job, hvor selvstændighed, samarbejde og dialog er nøgleord?
Som socialkonsulent hos os får du kun opgaver, der matcher dine faglige og menneskelige kompetencer. Du bliver i første omgang tilknyttet på timebasis og bliver fast tilknyttet en eller flere borgere. Du tager selvfølgelig kun det timetal, som passer til dine behov.

Vi tilbyder:

 • Overenskomstreguleret kontrakt
 • Opgaver, der passer til dig og dine kompetencer
 • En professionel organisation med styr på vagtplanlægning, løn og arbejdsmarkedsregler

Vi forventer at du:

 • Er uddannet pædagog, socialrådgiver, lærer, sygeplejerske, social- og sundhedsassistent eller lignende
 • Har relevant erhvervserfaring
 • Er serviceminded, ansvarsbevidst og praktisk anlagt
 • Er fleksibel, punktlig og nem at komme i telefonisk forbindelse med

Hvis ovenstående fanger din interesse – så vil vi gerne møde dig.
Søg job hos Pareta https://pareta.temponizer.dk/index.php?page=ansoeg

Persondatapolitik

Persondatapolitik

I Pareta tager vi behandling af dine persondata alvorligt. Vi sikrer rimelig og gennemsigtig
databehandling i overensstemmelse med gældende regler.

1:Formålet med vores persondatapolitik
EU’s persondataforordning GDPR (General Data Protection Regulation) skal styrke borgernes rettigheder ved at give større kontrol over egne persondata. Alle private firmaer og organisationer såvel som offentlige myndigheder er omfattet. De nye regler trådte i kraft 25.5.2018 og er ens for alle EU medlemsstater. Vores persondatapolitik er baseret på EU’s persondataforordning. I politikken fortæller vi, hvordan vi behandler de personoplysninger du har givet til os.

Dataansvarlig
Pareta A/S er ansvarlig for behandlingen af dine persondata:

Pareta A/S
Cvr. nr. 29832463
Agern Allé 3
2970 Hørsholm
E-mail:vikar@pareta.dk
Telefon: 60 14 11 11
Du er altid velkommen til at kontakte os om vores behandling af dine personoplysninger.

Formål med opbevaring af persondata
Dine persondata bruger vi til følgende formål:

 • Rekruttering til opgaver
 • Vagtplanlægning
 • Lønudbetaling
 • Vore kundes vurdering af dig (CV og uddannelsesdokumenter)

Typer af oplysninger
Vi behandler kun dine persondata til de formål, der er nævnt under punkt 3. Omfanget af persondata, der behandles, vil være begrænset til det relevante og nødvendige for at varetage pågældende formål. Vi behandler og opbevarer følgende oplysninger om dig:

 • Rekruttering til opgaver
 • Navn
 • Adresse
 • Telefonnummer
 • Mail adresse
 • Cpr-nr.
 • Foto
 • Uddannelsesdokumenter
 • CV
 • Referencer
 • Bankoplysninger
 • Skatteoplysninger

5. Indsamling af persondata
De persondata, vi behandler om dig, stammer direkte fra dig selv. Ved vagtplanlægning giver du samtidig samtykke til, at vi bruger dine kontaktdata til de ønskede formål.

6. Samarbejdspartnere
Vi videregiver alene dine persondata til samarbejdspartnere (inklusive cpr-nr.). Det sker kun, når videregivelse er sagligt relevant i forbindelse med afregning af løn og til brug for den enkelte
opgave.

7. Sletning af persondata
Vi opbevarer kun dine persondata, så længe de er nødvendige for at kunne opfylde de oprindelige formål, de blev indsamlet til, jf. punkt 3. Vi sletter fx ansøgninger efter 6 måneder.

8. Sikkerhedsforanstaltninger
Alle persondata behandles med ansvarlighed og fortrolighed af nogle få, betroede medarbejdere. Vi gør alt, hvad vi kan, for at passe på dine persondata. Vi sikrer dine data gennem både tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Alle dine persondata er således beskyttet mod uvedkommendes adgang, manipulation, sletning samt datatab. Ved sikkerhedsbrud vil du blive underrettet hurtigst muligt i det omfang, persondataforordningen kræver det.

9. Dine rettigheder
Du kan til enhver tid få opdateret dine persondata hos os, ligesom du har ret til at få slettet dine persondata hos os. Adgangen kan dog være begrænset af hensynet til forretningshemmeligheder og/eller immaterielle rettigheder. Du kan efter anmodning få udleveret dine egne persondata, fx pr. mail. Du har mulighed for at trække dit samtykke, jf. punkt 5, tilbage. Hvis du mener, at vi behandler dine persondata ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til Datatilsynet (datatilsynet.dk).

10. Ændringer
Du vil modtage orientering om ændringer af denne persondata politik på mail eller via vores hjemmeside.